1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
 • Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
 • Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
 • Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
 • Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character

Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie

Komunikaty lodowe

Wpisany przez pawel 12 stycznia 2016

O zrzeszeniu

Wpisany przez Admin 20 lipca 2010

Na pocztku lat 90-tych po zmianach polityczno-gospodarczych w Polsce nadszed czas na zmiany w rybowstwie. Rybacy zgrupowani w spdzielniach zostali rozczonkowani na mae firmy prywatne, oddalajce si od siebie i majce nierzadko sprzeczne interesy. Wtedy to wystpia potrzeba zawizania organizacji reprezentujcej rybakw, majcej jednoczenie struktur apolityczn.

Na mocy porozumienia z rybakami z baz: Trzebie, Stoczyn, Dbie, Kamie Pomorski, Wolin, Lubin i Karsibr w dniu 17 kwietnia 1994 roku odbyo si Zebranie Zaoycielskie, na ktrym uchwalono: statut, nazw i struktur organizacji rybackiej.

W skad Komitetu Zaoycielskiego weszli: Mieczysaw Szelg, Zdzisaw Paweek i Czesaw Bochowicz.

Dnia 15 czerwca 1994 roku w Sdzie Wojewdzkim w Szczecinie zostao zarejestrowane stowarzyszenie pod nazw Zrzeszenie Rybakw Zaleww Szczeciskiego, Kamieskiego i Jeziora Dbie z siedzib w Trzebiey .

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyo si 3 lipca 1994 r., podczas ktrego omwiono kierunki i zakres prac oraz wybrano Rad. Prezesem zrzeszenia zosta Mieczysaw Szelg. W skad zrzeszenia weszo 140 czonkw, bdcych czynnymi zawodowo rybakami.

Obecnie na skutek zomowania czci floty rybackiej liczba czonkw zrzeszenia zmniejszya si do 72 , jednak zrzeszenie pozyskao nowych rybakw z bazy Stepnica i Nowe Warpno.

Rada Zrzeszenia, ktra kadego roku powoywana jest na Walnym Zgromadzeniu kieruje prac caego stowarzyszenia.

Jej przedstawiciele bior udzia w spotkaniach w :

 • Departamencie Rybowstwa,
 • Okrgowym Inspektoracie w Szczecinie,
 • Morskim Instytucie Rybactwa w Gdyni,
 • Komisji Zarybieniowej w Gdasku.
 • innych organizacji rybackich

Ponadto uczestniczymy w projekcie ?Partnerstwa dla Batyku? organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Z.R.Z.SZ.K.i J.D jest w staym kontakcie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, a take z Towarzystwem Przyjaci Rzeki Iny i Gowienicy.

Od marca 2010 roku, przedstawiciel Z.R.Z.SZ.K.i J.D bierze czynny udzia w nowo powstaym ?Zespole ds. przyznawania zdolnoci poowowej? przy M.R. i R.W. w Warszawie, ktrego zadaniem jest rozdzielanie dodatkowych zapotrzebowa na GT i KW jednostek rybackich.

Gwnym zadaniem zrzeszenia jest zwrcenie uwagi na problemy rybowstwa,

promocja coraz mniej popularnego rzemiosa rybackiego oraz wypracowanie rozsdnej i zrwnowaonej dugofalowej polityki rybackiej.

Skupiamy wok siebie ludzi, dla ktrych rybowstwo to co wicej ni tylko obsuga i wybieranie ryb z sieci, to sposb na ycie i nierzadko tradycje rodzinne.

Menu